NIEUWS

09-02-2016 Nieuwe blog Enneagram

TRAININGEN

02-09-2017 Basistraining Enneagram

Personeel en organisatie

Verloop traject
Hebt u als werkgever behoefte aan tijdelijk extra ondersteuning bij uw personeelstaken dan is het voor mij een uitdaging om mij snel de problematiek eigen te maken en u op een professionele manier te voorzien van een goed advies of dienst.

Tools/middelen
Ik word graag ingezet bij onderwerpen zoals:

 • projectleiderschap op het gebied van loopbaanmanagement of sociaal beleid;
 • het verbeteren van bestaande personeelsinstrumenten of het invoeren van nieuwe instrumenten;
 • vervanging zwangerschapsverlof of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van een HR-adviseur;
 • begeleiding van intensieve selectieprocedures;
 • coaching of training van leidinggevenden op het gebied van personeelsmanagement zoals effectief selecteren, houden van slecht-nieuwsgesprekken, persoonlijke effectiviteit, etc.;
 • voorbereiden van reorganisaties;
 • adviseren bij medezeggenschapsvraagstukken;
 • adviseren en begeleiden van het proces en de administratie bij langdurig ziekteverzuim;
 • adviseren en begeleiden van ontslagzaken;
 • ondersteuning bij functiewaarderingsprocessen;
 • ander P&O-advies op maat

Voor wie? Wanneer?
Voor werkgevers die behoefte hebben aan incidentele of periodieke ondersteuning.
Bel op 06-30493671 voor een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of neem via info@werkmensenorganisatie.nl contact op.