NIEUWS

09-02-2016Nieuwe blog Enneagram

TRAININGEN

02-09-2017 Basistraining Enneagram

Coaching

Je bent op een punt in je leven aangekomen dat de oude dingen niet meer werken, of dat je op zoek bent naar nieuwe zingeving. Je wilt je leven anders op de rails zetten of je wilt een belangrijk doel eindelijk eens realiseren.

Je hebt zelf al verschillende pogingen gedaan om te bereiken wat je wilt maar op de een of andere manier is het je niet gelukt. Dan is professionele coaching wellicht op zijn plaats.

Doelen
Je kunt bij mij terecht voor doelen op het gebied van:

  • beter communiceren en samenwerken met je baas of je collega’s;
  • verandering van je vaste gedragspatronen waarmee je nu steeds in dezelfde valkuilen stapt;
  • het beter kunnen omgaan met weerstand van anderen;
  • tevredenheid op het werk;
  • verandering van de stijl van leidinggeven;
  • timemanagement;
  • en andere doelen op het gebied van je persoonlijke effectiviteit;

Verloop traject
In een intakegesprek maken we kennis en wisselen we informatie uit over het probleem dat je ervaart en het doel dat je wilt bereiken met een coachingstraject.
Mocht je besluiten met mij in zee te willen gaan dan maak ik een offerte op.
Nadat je de offerte geaccepteerd hebt start de coaching.

Duur
De duur van de coachingsperiode is afhankelijk van je probleem en je startsituatie.
In de offerte staat een inschatting van het aantal gesprekken vermeld. De duur van een coachingstraject ligt meestal tussen de 6 en 12 gesprekken van elk plusminus 1,5 uur per keer.

Tools/middelen
Ik hanteer verschillende interventiemethodes zoals:
NLP-technieken, Enneagram, Familie- en organisatieopstellingen, Roos van Leary, Kernkwadranten, etc.
Ik heb echter geen standaardprogramma. Ik beschouw jou als uniek persoon en zal de interventies steeds afstemmen op jou individuele behoefte.

Voor wie? Wanneer?
Coaching is er voor iedereen die wil reflecteren op zijn persoonlijke effectiviteit.
Je kunt op elk moment beginnen. Maak via info@werkmensenorganisatie.nl een afspraak voor een intakegesprek en de rest volgt vanzelf.

Kernkwadranten
Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang. Het kernkwadrant of het kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben.

Roos van Leary
De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien:

De Roos van Leary wil gedrag typeren en de werking van dat gedrag op anderen verduidelijken. Het gaat bij de Roos van Leary dus over de interactie tussen mensen; niet over hoe mensen qua karakter zijn. Daarbij stelt de Roos van Leary dat ieder mens elke gedraging uit de roos in zich heeft en op gezette tijden (binnen specifieke situaties) inzet. Dat ieder mens voorkeurgedragingen heeft is evident. De Roos van Leary is echter geen methode om mensen (en diens menstype/karakter) in hokjes te plaatsen.

Familie- en organisatieopstellingen
Door werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreide therapeutische ervaring met de familieopstelling methode over bijna 10 jaar laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

De familieopstelling methode wordt door vele therapeuten in landen over de hele wereld gebruikt op diverse gebieden van de psychologie en gezondheid. Met name in Duitsland heeft het werk een grote vlucht genomen en wordt het toegepast bij diverse psychische problemen, ernstige ziekten en relatie problemen. 

Vaak werken familie verstrikkingen door naar de werkomgeving. Familie thema’s kunnen zichtbaar worden in de persoonlijke werkomgeving. Verder blijkt een organisatie een systeem op zich te zijn waar dezelfde principes en thema’s gelden als in een familie.

Enneagram
Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. De modellen geven de motivatie aan van waaruit in veel omstandigheden gehandeld of gedacht wordt. Volgens het enneagram is het ene persoonlijkheidstype niet beter dan het andere type. Elk type heeft eigenschappen die doeltreffend kunnen zijn.

Negen enneagram-typen worden beschreven vanuit de manier waarop ze in het leven staan. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen. Het enneagram probeert ook bewustwording te creëren voor de aanleg die elk type heeft voor hogere kwaliteiten, zoals empathie, alwetendheid en liefde.

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het enneagram heeft zich gevormd rond een centrale passie. De passie en de preoccupatie die hieruit voortkomt, bepalen in dit model de levensbeschouwing van elk van de negen typen.

Het enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke passie heeft in een aspect van de hogere deugd van de essentie zijn tegenpool. De mens wordt verondersteld op zoek te zijn naar dat aspect van de hogere deugd dat we missen.

Het diagram bestaat uit negen basismodellen van ons gedrag. Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Modelleren - menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
  2. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de beleving.
  3. Communicatietechnieken - manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien.
De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde 'modelleren'. De overdracht is afhankelijk van model en 'subjectieve ervaring'.